top of page
  • Obrázek autoraJana Nováková

Jak citovat online zdroje ?

Používání citací z webových stránek v textu:

Při citování článků z webových stránek ve vaší diplomové práci je důležité správně uvést informace, které máte k dispozici. Někdy může chybět rok publikování nebo autor. Zde je postup,Jak citovat online zdroje :

1. Chybějící rok publikování: Pokud u citovaného zdroje chybí rok publikování, můžete použít rok aktualizace celého webu, který bývá často umístěn na samém konci stránky. Tento rok můžete uvést v závorkách za názvem instituce, např. "Ministerstvo financí České republiky (2023)" nebo "Ministerstvo financí České republiky (aktualizováno 2023)".

2. Chybějící autor: Pokud nemáte informace o autorovi, můžete citovat název webové stránky. Je vhodné tento název umístit na místo, kde by jinak bylo jméno autora. Například: "Ministerstvo financí České republiky (2023) tvrdí, že..."

3. Citace více stránek ze stejného webu: Pokud citujete více různých článků ze stejného webu, je důležité zajistit jednoznačnost citací. K tomu můžete přidat písmeno za rok, např. "Ministerstvo financí České republiky (2023a)" a "Ministerstvo financí České republiky (2023b)".

4. Seřazení zdrojů: V seznamu použité literatury je doporučeno zdroje seřadit dle abecedy. Pokud jde o stejného autora, seřaďte je podle názvu publikace.

5. Plná URL adresa: Plnou URL adresu není třeba uvádět v textu, ale můžete ji zařadit do seznamu použité literatury pro případ, že by čtenář potřeboval přímý přístup k citovaným zdrojům.

Tímto způsobem budete mít strukturované a konzistentní citace z webových stránek ve vaší diplomové práci. Snažte se vždy uvádět veškeré dostupné informace, aby vaše citace byly co nejpřesnější a věrohodné.

3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page